Carrier Service Agreement

TRANSFERME VIP HİZMETİNİN GİZLİLİK POLİTİKASI

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Bu Gizlilik Politikası (bundan böyle "Politika" olarak anılacaktır), SİTELER MH. 1321 SK. NO:4/23 KONYAALTI/ANTALYA adresinde kayıtlı MEA İnovasyon LTD şirketi ve bağlı kuruluşları ve yetkili temsilcileri (bundan böyle "Politika" olarak anılacaktır) tarafından uygulanan prosedürü açıklamaktadır. "Şirket") olarak, https://transfermevip.com adresinde bulunan bir özel binek otomobil sağlayıcısı ve diğer herhangi bir ulaşım hizmeti ("Taşıyıcı") aramak için hizmetin kullanılmasına ilişkin kişisel verileri toplamak ve kullanmak için ( toplanan bilgilerin içeriği, kullanım amacı ve üçüncü şahıslara ifşası ile Kullanıcıların bu bilgilere ilişkin hakları da dahil olmak üzere bundan böyle "Hizmet" olarak anılacaktır. Bu Politika, Hizmetin kullanımıyla bağlantılı olarak bilgi sağlayan tüm kişileri (bundan böyle "Kullanıcılar" olarak anılacaktır) kapsar, bunlara aşağıdakiler dahildir: Hizmetin kullanıcıları, yolcular, Taşıyıcılar (herhangi bir temsilci, çalışan ve sürücüleri dahil). Hizmeti site, mobil uygulamalar, tüm dünyadaki ek işlevler ve hizmetler aracılığıyla kullanmak.

1.2. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak bu Politikada herhangi bir zamanda ve bu yönde herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu Politikanın yeni versiyonu, Sitede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı, Hizmeti kullanmaya devam ederek, Politika'nın mevcut versiyonundaki hüküm ve koşullarına uymaya onay verdiğini onaylar. Şirket, Kullanıcının Hizmeti kullanırken şartları anladığından emin olmak için Kullanıcıların Politikayı daha sık gözden geçirmelerini tavsiye eder. Kullanıcı, Şirket tarafından değiştirilen Politika şartlarını kabul etmezse, Hizmeti kullanma hakkına sahip olmayacaktır.

1.3. Burada belirtilen tüm zaman dilimleri, bu Politika metninde aksi belirtilmedikçe UTC+0 saat dilimine göre belirtilir. Bir dönemin süresini belirlemek için kullanılanlar da dahil olmak üzere burada belirtilen takvim tarihlerinin başlangıç ​​ve bitiş tarihleri, UTC+0 saat diliminde ilgili günlerin başlangıcı ve bitişine göre belirlenecektir.

 

1.4. Bu Politika aksini açıkça belirtmedikçe, metinde kullanılan herhangi bir terim, Hizmet Lisans Sözleşmesi veya Hizmet Kullanım Sözleşmesi'nde belirlenen anlamlara sahip olacaktır.

 

1.5. Politika'nın bu versiyonu 23 Şubat 2022'de yürürlüğe girecek ve yeni bir versiyonun onaylanmasına kadar geçerli kalacaktır.

 

2. BİLGİ TOPLAMASI

 

2.1. Şirket, Hizmet kullanımı sırasında Kullanıcılar hakkında aşağıdaki bilgileri alır: 2.1.1. Hizmet aracılığıyla transferler sipariş edildiğinde veya Hizmet yolcu tarafından kullanıldığında, Kullanıcılara ilişkin bilgiler şunları içerebilir:

• İsim (takma isim),

• Fotoğraflar,

• Şirket veya tek girişimci adı,

• Şirket veya tek girişimci kaydının ayrıntıları (TIN ve KDV numaraları dahil),

• E-posta adresi,

•Telefon numarası,

• sosyal medyada kayıt detayları,

• Hizmette oturum açma ve şifre,

• Kişisel Hesabın mevcut ve önceki ayarları,

• Hizmete erişim için kullanılan cihazlara ve çerez dosyalarına ilişkin bilgiler,

• Geçerli konumun adresleri ve bilgileri,

• Gönderilen Transfer talepleri hakkında bilgi,

• Önceden sipariş edilen Transferler hakkında bilgi,

• havayollarının veya Hizmetin diğer ortaklarının - - transfer emrinde belirtilebilecek sadakat kartlarının detayları,

• Servis desteği ve/veya sürücü ile iletişim kayıtları,

• sürücülere ve/veya Hizmete atanan işaretler, yorumlar, incelemeler vb.

 

Hizmet, transfer rezervasyonu sırasında veya Kullanıcılar tarafından Hizmetin yolcu olarak kullanılması sırasında Kullanıcıların ödeme bilgilerine (banka kartı bilgileri, banka hesap bilgileri vb.) hiçbir şekilde erişemez ve bunları işlemeyecektir.

2.1.2. Hizmeti Taşıyıcı olarak kullanırken, Kullanıcılara ilişkin bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

 

• isim (şirketin veya tek girişimcinin adı, Hizmetteki Taşıyıcının geleneksel adı),

•Görüntüler,

•e-mail adresleri,

•Telefon numaraları,

• Hizmette oturum açma ve şifre,

•Kayıtlı adres,

• Tüzel kişilik olarak kayıt detayları (TIN ve KDV numaraları dahil tek girişimci),

• Lisanslar hakkında bilgi,

• Transferleri gerçekleştirmek için kullanılan araçların bilgileri (teknik veriler, kayıt bilgileri, fotoğraflar dahil),

• Taşıyıcının sürücülerinin sürücü belgelerinin ayrıntıları,

• Taşıyıcı sürücülerinin yabancı dil bilgisi hakkında bilgi,

• ödeme ayrıntıları (bu tür hesaplara ödeme yapmak için gerekli ve yeterli olan bankacılık veya ödeme sistemleri hesaplarına ilişkin bilgiler dahil),

• Taşıyıcının Hizmet aracılığıyla hizmet sunabileceği bölgeler,

• web sitesi adresi, sosyal medya hesapları veya Carrier'ın ticari faaliyetine ilişkin diğer açıklamalar,

• Hizmet kullanımı için kullanılan cihazlara ve çerez dosyalarına ilişkin bilgiler,

• Kişisel Hesabın mevcut ve önceki ayarları,

• Taşıyıcının temsilcilerinin pozisyonları ve isimleri,

• Taşıyıcının sürücülerinin konumu hakkında bilgi

 

 

 

2.1.3. Kullanıcılara ilişkin bilgiler aşağıdakiler tarafından sağlanabilir:

 

• Kişisel Hesap bölümlerindeki ilgili formların Kullanıcılar tarafından doldurulması,

• Kullanıcılar tarafından Şirketin e-postasına ilgili verilerin gönderilmesi,

• Transferler için sipariş verilmesi ve bunların tamamlanması dahil olmak üzere Hizmetin kullanımı sırasında bilgi toplanması.

 

2.2. Kullanıcı tarafından Transfer için bir teklif yapıldığından, Taşıyıcı şu bilgilere erişir: Transferin başladığı ve bittiği yer ve zaman, Transfer için yolcu sayısı, uçuş numarası (varsa). Yolcu olarak Hizmeti kullanan Kullanıcıların özel Transfer detaylarının şartlarını kabul ettikten sonra, Taşıyıcıya aşağıdaki kapsamda sunulacaktır: isim (takma ad veya karşılama işaretine yerleştirilecek diğer bilgiler), iletişim telefon numarası. Taşıyıcı, yolcuların yukarıdaki bilgilerini Transferin tamamlanması dışında herhangi bir amaçla kullanamaz.

 

2.3. Şirket, söz konusu üçüncü taraflar ile Şirket arasındaki ilgili hizmet sözleşmeleri kapsamında Kullanıcılara ilişkin bilgileri bağlı kuruluşlarına, yan kuruluşlarına veya yüklenicilerine sağlayarak bilgi toplayabilir ve işleyebilir. Şirket, Hizmete yerleştirilen verileri hem Avrupa Birliği sınırları içinde hem de dışında toplayabilir ve işleyebilir. Şirket, verilerin nerede işlendiğine bakılmaksızın, bunların güvenliği için burada açıklanan eylemlerin aynısını uygulayacaktır.

 

3. BİLGİ KULLANIMI VE AKTARIM

 

3.1. Şirket, Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgileri, Kişisel Hesapta tutulan verileri kontrol etmek, Transferlerin tamamlanmasını ve ödenmesini sağlamak ve her ne suretle olursa olsun bilgi ve pazarlama mesajlarını göndermek ve göndermek için Kullanıcılar ile iletişim kurmak için kullanma hakkına sahip olacaktır. herhangi bir medyada.

 

3.2. Şirket, tedarikçilerine, danışmanlarına, pazarlama ortaklarına, araştırma kuruluşlarına ve diğer hizmet sağlayıcılara veya iş ortaklarına bilgi aktarma hakkına sahip olacaktır. İşbu Sözleşme kapsamındaki bilgilerin aktarımı sırasında Şirket, bilgileri Şirketin yönergelerine ve Gizlilik Politikasına ve ayrıca gizlilik ve güvenlikle ilgili diğer geçerli düzenlemelere uygun olarak işlemek için adımlar atacaktır. Özellikle, bu tür üçüncü taraflar şunları içerebilir:

 

• Taşıyıcılar (yalnızca Transferlerin tamamlanması amacıyla yolculara ilişkin verilerle ilgili olarak);

• Hizmet aracılığıyla transfer siparişi veren yolcular veya kişiler (Taşıyıcılara ilişkin verilerle ilgili olarak, siparişlerini yerine getiren, çatışma durumlarının çözümü amaçları da dahil olmak üzere);

• Ödeme alma ve işleme operatörleri;

• Belgelerin doğrulanmasını gerçekleştiren kuruluşlar (yalnızca Taşıyıcılar tarafından sağlanan verilerle ilgili olarak);

• Bulut depolama sağlayıcıları;

• Pazarlama ortakları ve pazarlama platformu sağlayıcıları;

• Veri analiz sistemleri sağlayıcıları;

• Ankete katılan veya Şirketle birlikte veya Şirket adına araştırma yürüten şirketler de dahil olmak üzere araştırma kuruluşları;

• Güvenliğin artırılmasında ve uygulamalarının korunmasının iyileştirilmesinde Şirkete yardımcı olan sağlayıcılar;

• Bağlı ortaklıklar ve bağlı şirketler dahil olmak üzere Şirketin Bağlı Şirketleri;

• Danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler, denetçiler ve diğer profesyonel danışmanlık hizmetleri sağlayıcıları;

• Sigorta ve finans hizmetleri kapsamındaki ortaklar;

• Havaalanları, havayolları.

 

3.3. Şirket, yürürlükteki yasa, yönetmelik, geçerli sözleşme, mahkeme işlemleri veya bir kamu otoritesi tarafından düzenlenen talep uyarınca gerekli olduğuna inanması veya ihtilaf durumlarının çözümü için bu bilgilerin açıklanmasının gerekmesi halinde, Kullanıcılara ilişkin verileri aktarabilir ( özellikle, Transferlerin tamamlanması ve/veya ödenmesi ile ilgili olarak), Kullanıcılar tarafından Hizmet kapsamında hizmet ve diğerlerinin alınmasına ilişkin herhangi bir iddia ve ihtilaf durumunda, Kullanıcıların veya Hizmetin güvenliğinin sağlanması.

 

3.4. Kullanıcılara ilişkin bilgiler, Şirket varlıklarının birleşmesi veya satışı, birleşmesi ve yeniden yapılandırılması, bir işletmenin tamamen veya kısmen finanse edilmesi ve satın alınması gibi olaylarla bağlantılı olarak veya müzakereler sırasında Şirket tarafından üçüncü kişilere verilebilir. gibi konulardan.

 

3.5. Şirket, işbu belgede açıkça belirtilmeyen durumlarda, Kullanıcı'nın kendisine ait bilgilerin açıklanması için onayını alması kaydıyla bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

 

3.6. Bu bölümde belirtilen Şirket tarafından herhangi bir veri aktarımı, sınır ötesi veri aktarımı olasılığını içerir. Aktarımların tamamlanması amacıyla, kişisel veriler, yeterli düzeyde kişisel veri koruması sağlayamayan ABD'ye veya ABD'den ve/veya üçüncü ülkelere aktarım da dahil olmak üzere, Hizmet aracılığıyla Avrupa Birliği'nin içine ve dışına aktarılabilir.

 

4. BİLGİ SAKLAMA VE SİLME

 

4.1. Şirket, Kullanıcının Kişisel Hesabında bulunan bilgileri ve Kullanıcı ile ilgili diğer verileri, Kişisel Hesap Kullanıcı tarafından silinene kadar veya Hizmet, Kullanıcının Kişisel Hesabın silinmesi talebini alana kadar saklar.

Yürürlükteki yasalara, Kullanıcı desteğine, hizmet kalitesinin iyileştirilmesine, Hizmet kullanımına ilişkin araştırma ve analizlere, doğrudan pazarlamaya ve diğer her türlü yasal, mali, sigorta ve diğer taleplere uymak için Operasyonel amaçlarla, Şirket, Transfer ve Lisans Ücretlerinin ödemeleri ile Hizmetin kullanımı için kullanılan cihazlar dahil olmak üzere bu Gizlilik Politikasına uygun olarak alınabilecek tüm bilgileri tüm dönem boyunca saklar. Kişisel Hesabın silinmesinden sonraki 7 (yedi) yıl boyunca Kişisel Hesabın kullanımı. Bu sürenin sona ermesi üzerine Şirket, bu tür bilgileri yürürlükteki mevzuata uygun olarak silecek veya anonim hale getirecektir.

 

4.2. Kullanıcılar herhangi bir zamanda Kişisel Hesabın silinmesi talebini gönderebilir. Böyle bir talebin alınması üzerine Şirket, tutulması gereken bilgiler dışında Kullanıcıya ait tüm bilgileri silecek ve Hizmet Alanları da dahil olmak üzere üçüncü şahısların bu Kullanıcıya ait Hizmette kalan verilere erişimini kısıtlayacaktır. Kullanıcılar, Kişisel Hesabın silinmesi durumunda bile, özellikle Transferin tamamlanması veya ödenmesi ile ilgili herhangi bir ihtilaf durumunda, Kullanıcıya ilişkin bilgilerin üçüncü şahısların talebiyle verilebileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcıların veya Hizmetin güvenliğinin sağlanması, herhangi bir dolandırıcılık vakasının önlenmesi veya soruşturulması vb. amaçlarla çözülemez.

 

5. BİLGİYE ERİŞİM VE BİLGİ DEĞİŞİMİ

 

5.1. Kullanıcılar, Kişisel Hesapta belirtilen isim, telefon numarası ve e-posta adresini değiştirebilirler. Kişisel Hesap ayrıca, verilen siparişlerin ve kabul edilen Transferlerin (herhangi bir nedenle tamamlanmış ve tamamlanmamış) geçmişini ve ayrıca Kullanıcının Hizmetteki derecesini içerir.

 

5.2. Herhangi bir Kullanıcı bilgisinin alınması talepleri (işlenme amaçları, işlenen bilgi kategorileri, bilgi alıcıları veya alıcı türleri dahil), Kişisel Hesapta belirtilen bilgilerin güvenilmez olması durumunda değiştirilmesi, Kişisel Hesabın silinmesi ve pazarlama almayı reddetme Şirketten gelen bilgiler info@TransferMe Vip.com adresine gönderilebilir.

 

6. ÇEREZLER

 

6.1. Şirketin web sitesinde "çerezler" kullanılmaktadır. Şirketin çerezler aracılığıyla elde ettiği bilgiler, hizmetlerin en uygun şekilde sunulmasına yardımcı olur.

Kullanıcı, bu web sitesini kullanarak, bu Sözleşmenin şartları uyarınca cihazına çerez yerleştirilmesini kabul eder.

Kullanıcı, Şirketin çerez kullanımını kabul etmiyorsa, Kullanıcının cihazındaki çerezlerin kontrolü veya devre dışı bırakılması için sırasıyla tarayıcısının ayarlarını özelleştirmesi veya bu web sitesini kullanmaması ve siteden çıkması gerekir.

 

6.2. Çerezler hakkında bilgi.

Çerezler, Kullanıcının internet tarayıcısı tarafından PC/tablet bilgisayarına, telefonuna veya Kullanıcı tarafından web sitesine erişim için kullanılan diğer herhangi bir cihaza indirilen küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler, site kullanımında kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak ve sitede rahat gezinme sağlamak için kullanılır. En çok ziyaret edilen web sayfalarının izlenmesine, reklamların ve web aramalarının verimliliğinin belirlenmesine ve Kullanıcı davranışının bir göstergesinin verilmesine yardımcı olarak, Kullanıcılara sunulan iletişim araçlarının ve ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunurlar. Çerezler ayrıca, site sayfası yenilendiğinde Kullanıcının istek formuna eklenen verileri kaybetmemesine yardımcı olur.

Şirketin web sitesi aracılığıyla kaydettiği çerezler, Kullanıcının kimliğinin tespit edilmesini sağlayacak herhangi bir veri içermemektedir.

Kullanıcının çerez saklama seçeneğini devre dışı bırakması durumunda Şirketin, Kullanıcının tarayıcısında Şirketin web sitesinin doğru çalışmasını garanti etmediğini lütfen unutmayın.

 

6.3. Kullanılan çerezler.

Şirket, aşağıdaki türlerdeki çerezleri kullanır: (1) Performans çerezleri.

Bu tanımlama bilgileri, örneğin sitenin Kullanıcı sayfaları tarafından en çok ziyaret edilen bilgiler gibi web sitelerinin kullanımına ilişkin bilgiler toplar. Şirket tarafından web sitelerinin optimizasyonu ve gezinme kolaylığı için kullanılabilirler. Bu çerezler ayrıca Şirket'in bağlı kuruluşları tarafından, bağlı kuruluşların sitesinden siteye bir ziyaret gerçeği oluşturmak için kullanılır; web sitesinin hizmetlerinin kullanımının bir gerçeği. Performans çerezleri, web sitesi Kullanıcısının kişisel verilerinin toplanması için kullanılmaz. Bu tür çerezlerle toplanan tüm bilgiler istatistik amaçlıdır ve anonim kalır.(2) İşlevsellik çerezleri.

Bu çerezler, web sitelerinin, Web sitesinde gezinirken Kullanıcı tarafından yapılan seçimi hatırlamalarına yardımcı olur. Bu tür çerezler, metnin yazı tipi türü ve yazı tipi boyutu gibi ayarları ve web sitesinin diğer ayarlanabilir parametrelerinin hatırlanması için de kullanılabilir. İşlevsel çerezler, Şirket'in tavsiye edilen hizmetlerini ve videolarını takip etmek için, bunların tekrarını önlemek için kullanılabilir. İşlevsel tanımlama bilgileri, Kullanıcının web sitesindeki talep formuna eklenen verileri kaybetmemesine yardımcı olur. İşlevsel tanımlama bilgileri tarafından sağlanan bilgiler, Kullanıcının Şirket ile ilgili olmayan web sitelerindeki deneyiminin belirlenmesine ve izlenmesine olanak sağlamaz.(3) Reklam tanımlama bilgileri.

Bu tanımlama bilgileri, sitelere ve sayfalara yapılan ziyaretler de dahil olmak üzere web'deki Kullanıcı eylemlerine ilişkin verileri ve Kullanıcılar tarafından gezinmek üzere tıklanan bağlantılara ve reklamlara ilişkin verileri kaydeder. Bu, Web sitelerinde Kullanıcı için en çok hedeflenen içeriğin gösterilmesi ve Kullanıcının çıkarlarına en uygun reklamın veya diğer bilgilerin sağlanmasına olanak sağlamak için gereklidir. Şirket, teknolojik ortaklar ve hizmet sağlayıcılar da dahil olmak üzere üçüncü taraflarla birlikte, Kullanıcıların çıkarlarını hedefleyen reklamlara katılır, reklamı ve Şirketin görüşüne göre Kullanıcının ilgisini çekecek kişiselleştirilmiş içeriği sunar.

 

6.4. Çerez yönetimi.

Çoğu web tarayıcısı, çerezleri kabul edecek şekilde önceden ayarlanmıştır. Kullanıcı, tarayıcı tarafından çerezleri engellemek veya bu tür dosyalar cihaza gönderildiğinde bildirim almak için ayarları değiştirebilir. Çerezleri yönetmenin birkaç yolu vardır. Tarayıcı ayarlarının nasıl değiştirileceği veya değiştirileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcı kılavuzunu okuyun.

Lütfen bazı kişisel hizmetlerin Kullanıcıya teslim edilemeyeceğini ve bu ayarları seçen Kullanıcının web sitesinin tüm bölümlerine tam erişim sağlayamayacağını unutmayın.

 

6.5. Çerezlerin saklanma süresi.

Bazı çerezler, Kullanıcının siteye erişiminden tarayıcıdaki belirli bir oturumun sonuna kadar çalışır. Bu dosyalar işe yaramaz hale gelir ve tarayıcı kapatıldığında otomatik olarak silinir. Bu tür dosyalara oturum çerezleri denir.

Bazı çerezler de tarayıcıdaki oturumlar arasında cihaza kaydedilir ve tarayıcı kapatıldıktan sonra silinmezler. Bu tür çerezlere kalıcı çerezler denir.

 

6.6. Ek şartlar ve koşullar.

BU POLİTİKANIN KOŞULLARI, KULLANICININ AĞA VE/VEYA ŞİRKETİN WEB SİTESİNE NASIL ERİŞİM OLDUĞUNA BAKILMADAN GEÇERLİDİR. KULLANICI, WEB SİTESİNE ERİŞMEKLE, HERHANGİ BİR CİHAZLA SİTEYİ HER ZİYARET ETTİĞİNDE POLİTİKA ŞARTLARINI KABUL EDER. POLİTİKADA YAPILAN TÜM DEĞİŞİKLİKLER BURADA YAYINLANACAKTIR.

Bu Politika, herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın Şirket tarafından kendi takdirine bağlı olarak değiştirilebilir ve/veya eklenebilir. Bu Politika, açık ve kamuya açık bir belgedir. Politikanın geçerli sürümü web'de https://TransferMe Vip.com/privacy_policy adresinde mevcuttur. Şirket, Kullanıcıların herhangi bir değişiklik ve/veya ek için bu Politikanın hüküm ve koşullarını düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye eder.

 

7. GEÇERLİ YASA VE KÜRESEL İŞLETME

 

7.1. Hizmet küresel olarak faaliyet gösterdiğinden, Kullanıcıların kişisel verileri Şirket, ortakları ve Avrupa, Asya Pasifik ve Kuzey ve Güney Amerika'daki hizmet sağlayıcılar tarafından, bir Kullanıcının ülkesinde geçerli olan kanunlardan farklı olabilecek yerel mevzuat uyarınca işlenebilir. ikametgah. Bu ülkelerden bazıları, Japonya, Yeni Zelanda, İsviçre, Birleşik Krallık, Kanada ve İsrail gibi bir Avrupa Komisyonu yeterlilik kararına tabidir. Diğer ülkeler için Şirket, geçerli veri koruma yasasına uymak için gerekli önlemleri alır.

 

7.2. Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'de ikamet eden Kullanıcılar için MEA İnovasyon LTD (SİTELER MH. 1321 SK. NO:4/23 KONYAALTI/ANTALYA), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği 2016 şartlarında olduğu gibi bu Gizlilik Politikası kapsamındaki herhangi bir Kullanıcı bilgisinin denetleyicisidir. /679.

 

7.3. İngiltere'de ikamet eden Kullanıcıların kişisel verileri, 2018 Veri Koruma Yasası kapsamında işlenir ve MEA İnovasyon LTD (SİTELER MH. 1321 SK. NO:4/23 KONYAALTI/ANTALYA) bu tür bilgilerin denetleyicisidir.

 

7.4. ABD'de ikamet eden Kullanıcıların kişisel bilgileri ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.