Aydınlatma Metni

MEA İNOVASYON BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA

AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin amacı, MEA İnovasyon Bilişim Ticaret Limited Şirketi tarafından yönetilmekte olan https://transfermevip.com/ adresinde yer alan internet sitesinin ve 'TransferMe VIP' mobil uygulamalarının, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Ayrıca kullanıcıların www.transfermevip.com web sitesi ile geliştirilen kullanımı ile ilgili olarak MEA İnovasyon Bilişim Ticaret Limited Şirketi tarafından toplanan veya kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin www.transfermevip.com'a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde aydınlatmaktır.

MEA İnovasyon Bilişim Ticaret Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

Özellikle servis, deniz taşıtları ve deniz uçakları işletmecileri ile siz değerli kullanıcıları bir araya getirerek rezervasyon hizmeti sunan MEA İnovasyon Bilişim Ticaret Limited Şirketi bu faaliyetler içerisinde işbu Aydınlatma metninde belirtildiği şekilde kişisel verileriniz MEA İnovasyon Bilişim Ticaret Limited Şirketi'nin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler bağlamında işlenebilmektedir. Bu bağlamda işlediğimiz kişisel verileriniz ,kullandığınız MEA İnovasyon Bilişim Ticaret Limited Şirketi'nin sağlamış olduğu hizmetine ve süreçlerine göre değişmekte olup, işbu aydınlatma metni kullandığınız hizmet ve süreçlere göre hazırlanmış tüm işleme faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmanızı amaçlamaktadır. Bu amaçla işbu metin ayrı bölümlere ayrılmış olup, en kısa sürede en doğru bilgiyi almanız amaçlanmaktadır.

MEA İnovasyon Bilişim Ticaret Limited Şirketi, işbu Aydınlatma hükümlerini dilediği zaman www.transfermevip.com sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler www.transfermevip.com'da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Kanun uyarınca Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 120063 sicil numarasıyla kayıtlı, Altındağ Mah. Tonguç Cad. Mehmet Zeki Balcı Iş Merkezi Blok No: 26 İç Kapı No: 104 Muratpaşa/ANTALYA adresinde mukim MEA İnovasyon Bilişim Ticaret Limited Şirketi Veri Sorumlusudur.

SÜREÇLERE GÖRE İŞLENEN VERİLERİNİZ 1* WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİYORSANIZ A- İlgili Kişi

Kişisel verileri MEA İnovasyon Bilişim Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenen siz, www.transfermevip.com sitemizi ve 'TransferMe Vip' mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz veya üye olmanız sebebiyle ziyaretçi (ınternet) olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da ilgili kişi olarak kabul edilmektesiniz.

B- İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

www.transfermevip.com sitesi trafik bilgileriniz KVKK Md.5/2a bendine istinaden 651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4. maddesinde düzenlenen 'Yer Sağlayıcının Sorumluluğu' gereğince faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır.

WEB sitesi çerez bilgileriniz KVKK Md.5/2f bendinde yer alan 'ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması' düzenlemesi gereğince sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi ile pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır.

C- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için Çerezler Hakkında Bilgilendirme’yi(link) inceleyebilirsiniz.

2* WEB SİTESİNE ÜYE OLUYORSANIZ YA DA MOBİL UYGULAMA HESABI OLUŞTURUYORSANIZ

A- İlgili Kişi

Kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen siz, web sitesine üye olmanız sebebiyle ürün veya hizmet alan kişi olarak tanımlanmakta ve kanun tarafından da ilgili kişi olarak kabul edilmektesiniz.

B- İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Üyelik oluşturulurken kullanılacak olan Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Uyruk, İletişim Bilgileri (Telefon numarası, E-Posta Adresi, İşlem Güvenliği (Kullanıcı Id, Şifre / Parola), Hukuki İşlem (Aydınlatma Metni Okundu Bilgisi , Açık Rıza Onayı, Veri Silme Talebi) KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ile üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi amacıyla toplanmaktadır.

Facebook ya da Google hesapları ile üyelik oluşturuyorsanız Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik no, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Uyruk), İletişim (E-Posta Adresi), İşlem Güvenliği (Kullanıcı Id, Kullanıcı Adı), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf) KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır.

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle;

a) İletişim, reklam ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iletişim(Ticari Elektronik İletişim İzni),

b) Mal/hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kimlik(Soyad, Ad, Cinsiyet), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Finans (Ödeme Bilgisi), Müşteri İşlem(E-ticarete ilişkin kayıtlar) toplanmaktadır.

C- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Eğer Facebook veya Google ile web sitesine veya mobil uygulamaya giriş yapmak istiyorsanız, giriş bilgileriniz kimlik doğrulama işlemlerinizin gerçekleştirilmesi amacıyla yurt dışında bulunan Google veya Facebook sağlayıcıları ile paylaşılabilir.

3* ULAŞIM HİZMETİ
Kara Yolu İle Servis Hizmetinden Faydalanmak İstiyorsanız

A- İlgili Kişi

Kişisel verileriniz ulaşım hizmeti alma sorgulaması yapmanız sebebiyle Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

B- İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Servis hizmetinden yararlanırken web sitemiz ya da mobil uygulama üzerinden web sitemiz ile araç sahibi işleten ile aranızda kurulacak olan sözleşmelerde KVKK Md.5/2c maddesinde düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle hizmet operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Müşteri İşlem (Lokasyon, Teslim Alış Yeri, Ulaşılacak Yer, Ulaşılan Yer, Araç Biniş Tarih ve Saati, Araçtan İniş Tarih ve Saati, Hizmet Alınan Araç Bilgileri, Eklenen Güvenceler, Alınan Ek Hizmetler, Kaç Kişi ile Seyahat Edileceği) toplanmaktadır.

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Fatura’da yer alan Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No), Adres (Adres İl, Adres İlçe), Müşteri İşlem (Satılan Ürün / Hizmet, Tutar) toplanmaktadır.

C- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

4* İŞLETMEKTE OLDUĞUNUZ ARAÇ İLE HİZMET SAĞLAMAK İSTİYORSANIZ Kara Yolu İle Servis Hizmeti Sunuyorsanız

A- İlgili Kişi

Kişisel verileriniz ulaşım hizmeti verme sorgulaması yapmanız sebebiyle Ürün veya Hizmet Veren Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

B- İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Servis hizmeti sunarken web sitemiz ya da mobil uygulama üzerinden web sitemiz üye ve ziyaretçilerinin site ya da mobil uygulama üzerinden tarafınızla kuracak olan sözleşmeler ile hizmet vermek amacıyla MEA İnovasyon Bilişim Ticaret Limited Şirketi ile tarafınız arasında kurulacak olan sözleşmelerde KVKK Md.5/2c maddesinde düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle hizmet operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Sürücü Bilgileri, Araç Ruhsatı, Araç Sigortası, Araç Kasko Bilgileri), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Hizmet Sağlama (Lokasyon, Müşteri Teslim Alış Yeri, Ulaşılacak Yer, Ulaşılan Yer, Araç Biniş Tarih ve Saati, Araçtan İniş Tarih ve Saati, Hizmet Alınan Araç Bilgileri ve Plakası, Eklenen Güvenceler, Alınan Ek Hizmetler, Kaç Kişi ile Seyahat Edildiği) toplanmaktadır.

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Fatura’da yer alan Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No), Adres (Adres İl, Adres İlçe), Hizmet Sağlama (Satılan Ürün / Hizmet, Tutar) toplanmaktadır.

C- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Ayrıca araç sahibikişi ve sürücünün kimlik bilgileri, ehliyet ile hizmet sunulan araca ilişkinbilgiler, MEAİnovasyonBilişimTicaretLimitedŞirketitarafındanyetkilikişivekurumlarabilgi verilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne aktarılacaktır.

5* Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz www.transfermevip.com sitesi üzerinden dijital ortamlarda otomatik ya

da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Bu elde etme işlemleri, web sitesine girmeniz, formları doldurmanız veya bazı bilgilerinizin çerezler aracılığı ile toplanması gibi yöntemlerle gerçekleşir.

Otomatik veri işleme, bilgisayar, telefon gibi işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir. Kısmen otomatik veri işleme ise insan etkisi bulunan ancak yine bilgisayar gibi işlemci sahibi cihazlar vasıtası ile kişisel veri işleme faaliyetidir.

6* KARİYER
Web Sitemizdeki Formu Kullanarak İş Başvurusu Gerçekleştiriyorsanız A- İlgili Kişi

Kişisel verileri TransferMe Vip tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle Çalışan Adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

B- İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Firmamıza iş başvurusu yapmanız halinde;

- Kimlik, İletişim, Adres bilgileri, başvuru ile ilgili açıklamalarınız ile Özgeçmişinizde yer alan Öğrenim Bilgileriniz, Mesleki deneyim bilgileriniz, askerlik durumunuz ve Özgeçmişinizde yer alan diğer bilgileriniz,

- Özgeçmişinizde referans olarak belirttiğiniz kişilerden hakkınızda edineceğimiz bilgileriniz, - Araç teslim edilecek bir pozisyona başvuruyorsanız ayrıca sürücü belgesi bilgileriniz,
- Başvurunuz sonrası mülakata çağırılmanız halinde, burada bize bildirdiğiniz bilgileriniz,

- Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi ile Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesiamaçlarıyla tarafınızla iş sözleşmesi kurulması sebebine istinaden (KVKK Md.5/2(c) kapsamında) işlenmektedir.

Bu bilgileriniz iş başvurunuzun reddi halinde Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle bir süre saklandıktan sonra imha edilmektedir. Başvurunuzun havuzda bekletilmesi kararı alınması halinde Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/1'deki açık rızanız bulunması halinde bu sebebe dayanılarak bir süre saklandıktan sonra imha edilmektedir. Ancak işe kabulünüz halinde bu bilgileriniz imha edilmeyip çalışan özlük dosyanız içerisinde çalışanın iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ve KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle saklanmaya devam edecektir.

Bazı pozisyonlara başvurunuz halinde Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla açık rızanıza istinaden kişilik envanter testi yapılıp, bu testin sonuçları tarafımızca işlenebilir.

Önemli Not : Özgeçmişinizde bize iletirken içeriğinde özel nitelikli (ırk, etnik köken, siyasi düşüncesi, felsefi inanç, din, mezhep, dernek, vakıf, üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti gibi) kişisel verilerinizin bulunmadığına emin olunuz. Mülakata çağırılmanız halinde adli sicil bilgilerinize herhangi

bir yere işlenmeksizin, güvenlik amacıyla bakılacaktır.

Özgeçmişinizde referans olarak bildirdiğiniz kişinin bilgilerini bizimle paylaşmak için rızasını aldığınız kabul edilir.

C- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; işe alım alanında faaliyet gösteren şirketlere, işe alım süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla kişisel verileriniz aktarılabilir.

6* Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunmanız mümkün değildir.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı veri sorumlusu olan firmamıza başvurarak kullanabilirsiniz.

7* Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi Başvurunuzu

Altındağ Mah. Tonguç Cad. Mehmet Zeki Balcı Iş Merkezi Blok No: 26 İç Kapı No: 104 Muratpaşa/ANTALYA adresinde mukim MEA İnovasyon Bilişim Ticaret Limited Şirketi adresine yazılı

olarak;
...............................@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
Daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak info@transfermevip.com adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurunuzda;

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye ''Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.