Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi

MEA İnovasyon Bilişim Ticaret Limited Şirketi ve Kullanıcı Transfer Hizmet Sözleşmesi

1.TARAFLAR

1a)       MEA İnovasyon Bilişim Ticaret LTD. ŞTİ. İsimli Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğüne 120063 Sicil Numarası ile kayıtlı ve Altındağ Mah. Tonguç Cad. Mehmet Zeki Balcı Iş Merkezi Blok No: 26 İç Kapı No: 104 Muratpaşa/ANTALYA merkez adresli, www.transfermevip.com sitesi ve TransferMe Vip mobil uygulaması üzerinden çeşitli transfer hizmetleri veren,(‘’Şirket, TransferMe Vip, MEA İnovasyon’’),

1b)       TransferMe Vip Platformlarına sistem üzerinden üye olarak hizmet alan kişi, ("Kullanıcı")

işbu sözleşmenin tarafları olup sözleşmenin devamında Hizmet Veren taraf ‘’Şirket, TransferMe Vip, MEA İnovasyon’’, Hizmet Alan taraf ‘’Kullanıcı’’ olarak kullanılacaktır.

2. KONU VE HİZMETLER

2a)       İşbu Kullanım Koşulları’nın (“Sözleşme”) konusu kullanıcıya TransferMe Vip platformları üzerinden sunulacak taşıma hizmetlerinden yararlanma şartları ile buna ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2b)       TransferMe Vip, kullanıcılara internet ortamından, mobil uygulamalardan veya her türlü benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan yapılacak olan ve Kullanıcının, Şirketin belirlemiş olduğu aracı Karayolu Taşımacılığı Havayolu Taşımacılığı yahut Deniz Yolu Taşımacılığı transfer işlemlerini ve buna ilişkin sair hizmetleri sunmaktadır.

2c)       TransferMe Vip, üye işyerleri/taşımacılık yapan kurum/şirket/tüzel kişilik yahut gerçek kişiler ile kullanıcılar arasında aracılık faaliyeti yürüten dijital bir platformdur. Üye işyerlerine ait taşıma hizmetlerini kullanıcılar ile buluşturarak aracı hizmet sağlayıcı olarak görevini ifa etmektedir. Ancak bazı hallerde TransferMe Vip Platformları kendine ait ürünlerin sağlayıcısı konumunda da olabilecektir.

3. KULLANICI SİSTEMİ

3a)       TransferMe Vip Platformlarına, üye ol alanındaki ilgili bilgiler doldurularak, sağlanan sosyal medya ağları veya apple/google vb. gibi hesaplar aracılığıyla işbu Kullanım Koşulları kapsamında üye olunabilir. Bu işlemlerden herhangi birinin tamamlanmaması halinde işbu Sözleşme’de tanımlanan kullanıcı hak ve yetkisi haiz olunamaz. Kullanıcı, üyelik süresince TransferMe Vip ile akdetmiş olduğu işbu Sözleşme hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

3b)       Kullanıcılar, 18 yaşını doldurmuş olduklarını, 18 yaşının altında ise TransferMe Vip Platformlarını ancak velileri veya yasal vasilerinin onayı doğrultusunda kullandıklarını kabul ve taahhüt ederler.

3c)       Her kullanıcının, TransferMe Vip Platformlarına kayıt olabilmesi ve sisteme erişebilmesi için bir e-posta adresi ve kendisinin belirleyeceği bir “şifre”ye ihtiyacı vardır. Sosyal medya hesabı veya belirtilen diğer hesapları ile erişimlerde giriş yap adımları takip edilmelidir.

3d)       "Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde sistem üzerinden talep edilmesi üzerine kullanıcının sistemde kayıtlı e-posta adresine yahut kayıtlı telefon numarasına yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderilecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve TransferMe Vip şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. 

3e)       TransferMe Vip, kayıtlı eposta adresi ve şifre kullanılarak TransferMe Vip Platformlarına giriş yapan kişinin işbu Sözleşme kapsamındaki kullanıcı olduğunu varsaymakta olup TransferMe Vip’in yapılan girişlerin kaynağını ve yetkisini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3f)       Kullanıcı, siteye üyelik aşamasında TransferMe Vip tarafından yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında kendisine e-hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verilmesine ilişkin tercihini belirleyebilir. Kullanıcıya iletilen taşımaya ve/veya taşımacılığa ilişkin bildirimler ticari ileti olarak kabul edilmemektedir.

3g)       TransferMe Vip, kullanıcının belirlemiş olduğu kayıtlı isim, adres ve telefon numarasını sadece taşımacılığın doğru kullanıcıyla sağlanabilmesi için üye işyeri ile paylaşmaktadır.

3h)       TransferMe Vip’nin aracı hizmet sağlayıcı olması sebebi ile sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

3i)        TransferMe Vip, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan verileri anonimleştirerek raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

4. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4a)       Kullanıcı, TransferMe Vip Platformları üzerinden hizmetlerinden yararlandığı sırada;

4b)       Üye formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve TransferMe Vip üzerinde oluşturulmuş her bir kullanıcı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak TransferMe Vip üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabileceğini;

4c)       Kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

4d)       Kullanıcının üye olurken vereceği bilgilerin doğru olmaması ve/veya başkasına ait olması sebebi ile TransferMe Vip’in uğrayacağı her türlü zarar için zararı kullanıcıya her zaman rücu etme ve uğradığı zararın tazminini isteme hakkı bulunduğunu ve TransferMe Vip’in bu yönde herhangi bir hakkını kullanmaması bu hakkın kullanılmasından feragat ettiği şeklinde yorumlanamayacağını,

4e)       Sunulan hizmetlere TransferMe Vip tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda TransferMe Vip'nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

4f)       Diğer kullanıcıların TransferMe Vip sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

4g)       Kişi, kurum veya üye işyerleri  isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

4h)       Diğer kullanıcıların başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını, bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

4i)        TransferMe Vip hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, TransferMe Vip Platformlarının kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı tazminat talep etmemeyi;

4j)        TransferMe Vip'den izin almadan TransferMe Vip servislerini ticari amaçla veya reklam amacıyla kullanmamayı;

4k)       Kurallara ve Sözleşme koşullarına aykırı davrandığı takdirde TransferMe Vip'nin gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

4l)        TransferMe Vip'in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini kabul ettiğini;

4m)      Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

4n)       Başkalarına ait kişisel bilgileri kaydetmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

4o)       Hizmet bedelinin değişkenlik gösterebileceğini;

4p)       Taşıma yapacak üye işyerlerinin Kullanıcı’nın bulunduğu bölgelere göre değişiklik gösterebileceğini;

4r)       TransferMe Vip’de yer alan ücretlerin, üye işyerlerinin başka yerlerde (başka platformlarda, kendi sistemlerinde, web sitelerinde vb.) sunulan ücretlerden farklı olabileceğini;

4s)       TransferMe Vip Platformlarında çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların TransferMe Vip’de gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. TransferMe Vip ŞİRKETİ’NE TANINAN YETKİLER

5a)       TransferMe Vip, TransferMe Vip Platformlarında herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5b)       TransferMe Vip, TransferMe Vip Platformlarının içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kullanıcının talebi halinde sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

5c)       TransferMe Vip güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir, online ödeme için sunduğu ek özellikleri kısıtlayabilir ve/veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı TransferMe Vip’in kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5d)       E-posta ile şifre TransferMe Vip tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. TransferMe kullanıcı üye formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya TransferMe Vip sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.

5e)       Taşımacılıkla ilgili olarak taşımacılık yapan aracın özellik bilgilerinde yahut ücretinde hata oluştuğu takdirde TransferMe Vip kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hareket edebilir yahut taşıma/transfer işlemini iptal edebilir.

5f)       Üye işyerlerinin taşımacılığa ilişkin olarak yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan TransferMe Vip sorumlu değildir.

5g)       TransferMe Vip, kullanıcının TransferMe Vip Platformları dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden TransferMe Vip 'in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

5h)       TransferMe Vip, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

5i)        Kullanıcı, dilediği zaman TransferMe Vip üyeliğinin sonlandırılmasını talep edebilir. Bu durumda talep, şirketin resmi adresine iletilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte TransferMe Vip tarafından Kullanıcının hesabının üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi, hesabın kötüye kullanıldığının tespit edilmesi, hukuka, ahlaka ve işbu Sözleşme koşullarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde TransferMe Vip’in, Kullanıcının hesabını kapatma, askıya alma, kısıtlama hakkı saklıdır.

5j)        TransferMe Vip sağladığı hizmet gereğince aracı hizmet sağlayıcı konumunda olması sebebiyle taşımaya/transfere ilişkin içerikler hakkında bilgilerin iletilmesi tamamen üye işyerlerinin sorumluluğundadır. 

5k)       TransferMe Vip, kullanıcılar tarafından iletilen şikayetlerde şikayete konu duruma ilişkin şikayeti gösterir fotoğraf talep edebilecektir.

6. ÖDEME

6a)       Kullanıcı, TransferMe Vip Platformu üzerinden alacağı taşımacılığa ilişkin ücreti, TransferMe Platformundan ilgili üye işyerinin ve TransferMe Vip’in sunduğu seçenekler arasından seçtiği şekilde ödeyebilir. Bu durum, Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri, çeşitli ödeme fonksiyonları vasıtasıyla anında online ödeme olabileceği gibi TransferMe Vip tarafından belirtilecek IBAN numarasına Havale/EFT/FAST olabileceği  ve taşıma/transfer yapacak araç başında taşıma işlemi yapılmadan önce  nakit olarak olabilecektir.

6b)       Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

6c)       Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış taşımacılığa/transfere ilişkin işlerde, fatura, TransferMe Vip tarafından değil taşımacılığı/transferi yapan üye işyeri tarafından düzenlenir. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak alınan hizmetlerde, TransferMe Vip, alınan hizmete ilişkin bedelleri üye işyerlerinin nam ve hesabına kullanıcıdan tahsil etmek için üye işyerleri tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir.

6d)       TransferMe Vip kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ek ödeme yöntemleri sunma ve/veya mevcut ödeme yöntemlerini kaldırma hakkını saklı tutar.

6e)       Kullanıcı, TransferMe Vip’den alacağı hizmeti daha kolay ve hızlı alabilmek adına kredi kartı/banka kartı bilgilerinin saklanmasına onay verebilir. Bu durumda kullanıcının kredi kartı bilgileri üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıların altyapısında saklanacaktır.

7. ÜCRET İADESİ

7a)       Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış hizmetlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak aşağıdaki hallerde yapılabilecektir:

7b)       Kullanıcı, taşıma/transfer yapılacak adresin, üye işyerinin taşıma alanı dışında olması nedeniyle hizmetin zorunlu iptali;

7c)       Hizmetin her ne nam altında olursa olsun, hizmetin, TransferMe Vip onayından geçtikten sonra zorunlu olarak iptali olacaktır.

7d)       Ücret iadesi, kullanıcının ödeme yapmış olduğu kredi kartına/banka kartına yansıması işlem yapılan bankanın prosedürüne göre değişiklik göstermektedir. 

7e)       İptale konu hizmete ilişkin ilgili üye işyeri tarafından bir fiş veya fatura düzenlemiş ve kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili üye işyeri görevlisine fiş/faturanın iadesi gerekmektedir.

7f)       TransferMe Vip, yalnızca Kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

7g)       Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış hizmetlerde ücret iadesi, TransferMe Vip’in bünyesinde bulundurduğu üye işyerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. TransferMe Vip, aracı hizmet sağlayıcı olması sebebi ile üye işyerleri tarafından yapılacak hizmet iptaline ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8a)       TransferMe Platformlarının tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak TransferMe Vip tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile TransferMe Vip 'in mülkiyetindedir.

8b)       Kullanıcı, TransferMe Vip’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını TransferMe Vip 'in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8c)       Kullanıcının, üçüncü kişilerin veya TransferMe Vip 'in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, TransferMe Vip 'in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8d)       Kullanıcı, TransferMe Vip Platformu veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde TransferMe Vip’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde TransferMe Vip’nin bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya TransferMe Vip üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu kabul etmektedir.

8e)       Kullanıcı, TransferMe Vip Platformlarına eklenecek kullanıcı adları, nicknameler, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıklarının genel ahlak, görgü, örf ve adet ve hukuk kurallarına uygun olmasını, politik mesajlar içermemesini ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların TransferMe Vip’ye devredildiğini kabul etmektedir.

8f)       Kullanıcı, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi kabul etmektedir.

8g)       Kullanıcı, TransferMe Vip hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, TransferMe Vip ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere TransferMe Vip 'nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, TransferMe Vip’nin bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu, kullanıcı görüşlerinin TransferMe Vip ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin/üye işyerlerinin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin/üye işyerlerinin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedir.

8h)       Kullanıcının ürettiği ve yayımlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayımlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya TransferMe Vip sistemi içinde TransferMe Vip tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayımlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, TransferMe' Vip den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

9. BİLGİLERİN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

9a)       TransferMe Vip Platformlarında kayıtlı kullanıcı bilgileri, yorum/değerlendirmeleri vb. tabi olduğu ilgili mevzuat uyarınca belirlenen sürelerle veri mevzuatına uygun şekilde saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta TransferMe Vip Platformlarında saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

10. MÜCBİR SEBEP

10a)     Taraflar, öngöremedikleri ve önleyemedikleri ve Sözleşme’den doğan edimlerini direkt olarak etkileyen yangın, isyan, deprem, su baskını, grev, salgın hastalık, sokağa çıkma yasakları, savaş, iç savaş, yasal düzenlemeler nedeniyle bu Sözleşme hükümleri gereği ifa ve ikmal etmek zorunda olduğu sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda sorumlu olmayacak ve anılan mücbir sebeplere maruz kalan tarafın yükümlülüklerini ifa etmekteki gecikmesi Sözleşme’nin feshine gerekçe sayılmayacaktır. Bu durumda tarafların yükümlülüklerini yerine getirme görevi mücbir sebebin ortadan kalkması anına kadar askıya alınacaktır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

11a)     İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Adliyesi Mahkemeleri ve Antalya İcra Müdürlükleri yetkilidir.

12. YÜRÜRLÜK

12a)     İşbu Sözleşme, kullanıcının TransferMe Vip’ye üye olmasından itibaren yürürlüğe girerek kullanıcının üyeliği devam edene kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

13. FESİH

13a)     Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.