Taşıyıcı Hizmet Sözleşmesi

MEA İnovasyon Bilişim Ticaret Limited Şirketi ve Üye İşYeri Hizmet Sözleşmesi

 

1.TARAFLAR

1a)       MEA İnovasyon Bilişim Ticaret LTD. ŞTİ. İsimli Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğüne 120063 Sicil Numarası ile kayıtlı ve Altındağ Mah. Tonguç Cad. Mehmet Zeki Balcı Iş Merkezi Blok No: 26 İç Kapı No: 104 Muratpaşa/ANTALYA merkez adresli, www.transfermevip.com sitesi ve TransferMe Vip mobil uygulaması üzerinden çeşitli transfer hizmetleri veren,(‘’Şirket’’),(TransferMeVip), (MEAİNOVASYON)

1b)       TransferMe Vip Platformlarına üye işyeri, ("İşyeri"),(Üye İşyeri)

işbu sözleşmenin tarafları olup sözleşmenin devamında Hizmet Veren taraf ‘’Şirket, MEA İnovasyon, TransferMeVip’’, diğer taraf ‘’Üye İşyeri’’, olarak kullanılacaktır.

 

2. KONU VE HİZMETLER

2a)       İşbu Kullanım Koşulları’nın (“Sözleşme”) konusu Transfer Me Vip’in işleyişi ile ilgili koşulların ve bu kapsamda tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile Sözleşme’nin tatbik ve tesfirinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesidir. Sözleşme devamınca 1a ve 1b’de belirtilen taraflar dışında Transfer Me Vip’de kayıtlı üyeler kısaca KULLANICI olarak nitelendirilecektir.

2b)       TransferMe Vip, kullanıcılara internet ortamından, mobil uygulamalardan veya her türlü benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan yapılacak olan ve Kullanıcının, Şirketin belirlemiş olduğu aracı Karayolu Taşımacılığı yahut Deniz Yolu Taşımacılığı transfer işlemlerini ve buna ilişkin sair hizmetleri sunmaktadır.

2c)       TransferMe Vip, üye işyerleri/taşımacılık yapan kurum/şirket/tüzel kişilik yahut gerçek kişiler ile kullanıcılar arasında aracılık faaliyeti yürüten dijital bir platformdur. Üye işyerlerine ait taşıma hizmetlerini kullanıcılar ile buluşturarak aracı hizmet sağlayıcı olarak görevini ifa etmektedir. Ancak bazı hallerde TransferMe Vip Platformları kendisine ait taşımanın sağlayıcısı konumunda da olabilecektir.

3. MEA İNOVASYON HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3a)       MEA İNOVASYON, Üye İşyerine ilişkin bilgilerin, Üye İşyeri tarafından kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak TransferMe Vip sisteminde yer almasını sağlamakla yükümlüdür.

3b)       MEA İNOVASYON , TransferMe Vip sisteminden gelen taşımacılığa ilişkin bilgileri -60- dakika içerisinde Üye İşyerine bildirmekle yükümlüdür.

3c)       Kullanıcı tarafından herhangi bir şekilde kaynaklanan (Taşımayı kabul etmeme, Taşımayı İptal Etme vb.) hatalardan MEA İNOVASYON sorumlu değildir. MEA İNOVASYON bu gibi durumların oluşmaması için gereken azami gayreti gösterecek fakat oluşan hatalarda Üye İşyerine herhangi bir bedel ödemeyecektir.

3d)       MEA İNOVASYON, TransferMe Vip Sistemi’nin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir.  MEA İNOVASYON söz konusu bilgileri kullanarak, üye işyeri gizli bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgilerle raporları kullanabilir. Ayrıca bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşılabilir. 

3e)       MEA İNOVASYON, Üye İşyeri’nin logo ve marka bilgilerini reklam amaçlı olarak kullanabilir.

4. ÜYE İŞYERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜKÜKLERİ  

4a)       Üye İşyeri, TransferMe Vip Sistemi’nde yer alacak olan bilgilerin(araç özelliği, koltuk sayısı, fiyat bilgisi vs.) doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

4b)       Üye İşyeri, araç özelliklerinde(marka-model vs, taşıma ücretinde ve sağlayacağı diğer koşullar için yapacağı değişiklikleri en kısa sürede elektronik ortamda yazılı olarak MEA İNOVASYON’A bildirmekle yükümlüdür. Üye İşyeri, Transfer Me'de yer alan fiyatlarda değişiklik yaptığı takdirde yapmış olduğu değişiklikleri, MEA İNOVASYON’a bildirene ve değişiklikler Transfer Me Sistemi’nde yer alana kadar uygulamaya koyamaz

 

4c)       Üye İşyeri, Online Kredi Kartı ve Online Banka Kartı Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere sipariş bedellerini, fiş veya fatura karşılığında MEA İNOVASYON'a bildirmiş olduğu ve Transfer Me Sistemi'nde yer alan fiyatlar üzerinden kendisi tahsil eder.

 

4d)       Üye İşyeri, Transfer Me(MEA İNOVASYON)’un kendisine bildirmiş olduğu taşımayı, eksiksiz ve doğru bir şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdür. Üye İşyeri’nin mücbir sebepler dışında kalarak taşımayı reddetmesi durumunda bu taşımayı neden reddettiğine dair yazılı açıklamayı -30- dakika içerisinde yazılı olarak TransferMe Vip üzerinden sisteme aktarmak durumundadır. 

 

4e)       Üye İşyeri, taşımayı yapacak aracın bakımlarının zamanında yapılmış olduğunu, araçta herhangi bir eksik bulunmadığını, aracın tamamen sürüşe uygun olduğunu, aracın muayenesinin tam olduğunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ödenmiş olduğunu, aracın ZMMS ve Kaskosunun tam olduğunu, aracı sürecek şoförün normal mesai saatleri içerisinde olduğunu ve araç sürmeye elverişli olduğunu, Seyahat Acentası İşletme Belgesi anlamına gelen TURSAB Belgesinin olduğunu ve yolcu taşımaya elverişli olduğunun kabulü anlamına gelen D2 Yetki Belgesinin olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

 

4f)       Üye İşyeri, Mevcut koşullar, aracın eksikliklerinin bulunması, taşıma esnasında yaralamalı yahut ölümlü trafik kazası meydana gelmesi, aracın trafik cezası yemiş olması, araçta şoför yahut 3.kişilerin zarar görmüş olması durumunda Transfer Me yani MEA İNOVASYON’un sadece bir aracı kurum olduğunu, MEA İNOVASYON’un doğan yahut doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Doğan yahut doğabilecek yahut doğması muhtemel tüm zararlar Üye İşyeri’nin sorumluluğu ve yükümlülüğü altındadır. Buna istinaden, MEA İNOVASYON’un bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda ise MEA İNOVASYON’un yapmış olduğu ödeme Üye İşyeri tarafından MEA İNOVASYON’un kendisine bildirmiş olduğu tarihten itibaren en geç -1- hafta içerisinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Yapılacak olan bildirim temerrüt niteliğindedir.

 

4g)       Kullanıcı bilgileri, Üye İşyerleri ile paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile taşımanın sorunsuz ve eksiksiz bir biçimde tamamlanması amaçlanır. Bu bilgiler Üye İşyeri tarafından herhangi bir şekilde reklam amaçlı olarak kullanılamaz, paylaşılamaz, satılamaz ve devredilemez. Bu maddenin ihlali Gizlilik hükümlerinin ihlali niteliğinde sayılmaktadır. İlgili kişisel verilerin amacı dışında kullanılması (toplama, kaydetme, transfer etme vb.) halinde Üye İşyeri KVKK’ya aykırı işlenmesi nedeniyle münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye İşyeri’nin KVKK’ya aykırı olarak yaptığı işlem neticesinde doğacak her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Üye İşyeri’nin sorumluluğunda olup MEA İNOVASYON’un sorumlu olmadığı Üye İşyerince kabul ve taahhüt edilmektedir.

 

4h)       Üye İşyeri, TransferMe Vip üzerinden yapacağı taşımaya ilişkin olarak Çevre, Şehircilik İklim Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürürlükte bulunan her türlü kanun ve mevzuat gereği temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi ve ruhsatı bulundurmakla yükümlü olduğunu, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, MEA İNOVASYON’un ve her türlü 3.kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4i)        Üye İşyeri hakkında şikayetlerin bulunması veya TransferMe Vip üyelik koşulları, kuralları ya da prosedürlerine uymaması halinde MEA İNOVASYON, Üye İşyerine bildirim yaparak, ilgili yükümlülükler yerine getirilene kadar Üye İşyeri’nin Sistemdeki sayfasını erişime kapatabilir. 

 

4j)        Transfer Me Vip’den gelen transfer talebi doğrultusunda, Üye İşyeri tarafından transfer yapılan aracın, transferin gerçekleştirildiği süreler içerisinde Transfer Me Vip logolu pazarlama ve tanıtım araçlarını (tabela, araç sticker vb.) kullanımı zorunludur. 

 

5.ÖDEME

 

5a)       Kullanıcı, TransferMe Vip Platformu üzerinden alacağı taşımacılığa ilişkin ücreti, TransferMe Vip Platformundan ilgili üye işyerinin ve TransferMe Vip’in sunduğu seçenekler arasından seçtiği şekilde ödeyebilir. Bu durum, Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri, çeşitli ödeme fonksiyonları vasıtasıyla anında online ödeme olabileceği gibi TransferMe Vip tarafından belirtilecek IBAN numarasına Havale/EFT/FAST olabileceği  ve taşıma/transfer yapacak araç başında taşıma işlemi yapılmadan önce  nakit olarak olabilecektir.

5b)       Üye İşyeri, Online Kredi Kartı ve Online Banka Kartı Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere sipariş bedellerini, fiş veya fatura karşılığında yapacak olup fiş ve fatura eksiksiz olarak Kullanıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

5c)       Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

5d)       Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış taşımacılığa/transfere ilişkin işlerde TransferMe Vip tarafından değil taşımacılığı/transferi yapan üye işyeri tarafından düzenlenir. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak alınan hizmetlerde, TransferMe Vip, alınan hizmete ilişkin bedelleri üye işyerlerinin nam ve hesabına kullanıcıdan tahsil etmek için üye işyerleri tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir.

5e)       TransferMe Vip kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ek ödeme yöntemleri sunma ve/veya mevcut ödeme yöntemlerini kaldırma hakkını saklı tutar.

5f)       Kullanıcı, TransferMe Vip’den alacağı hizmeti daha kolay ve hızlı alabilmek adına kredi kartı/banka kartı bilgilerinin saklanmasına onay verebilir. Bu durumda kullanıcının kredi kartı bilgileri üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıların altyapısında saklanacaktır.

5g)       Online Kredi Kartı ve Online Banka Kartı ile yapılan ödemeler kat’i suretle bir bankacılık hizmeti veya mevduat toplama işlemi olmayıp MEA İNOVASYON tarafından şart ve koşulları münhasıran belirlenen, Kullanıcıların TransferMe Vip üzerinden ilgili Üye İşyerleri’nden alacakları taşıma karşılığı olarak anında online olarak elektronik ödeme yapabileceği bir tahsilat yöntemidir. 

6.MALİ HÜKÜMLER

6a)       MEA İNOVASYON, TransferMe Vip üzerinden Kullanıcı ve Üye İşyerlerini buluşturan ve taşımacılık için hizmet alışverişi sağlatan bir aracı kurum olup bu Sözleşme dahilinde Üye İşyerleri için hizmet bedeli %10(yüzdeon)+KDV’dir. Üye iş yerleri için Hizmet Bedeli taşıyıcı panelinde belirtildiği gibidir. TransferMe Vip Hizmet Bedelinde meydana gelebilecek değişiklik hakkını saklı tutar.

6b)       İlgili Hizmet Bedelinde değişiklik yapma hakkı MEA İNOVASYON tarafından saklı tutulmakta olup yapılacak olan değişiklik -10- işgünü önceden yazılı bildirim ile Üye İşyerlerine bildirilecektir. Yazılı bildirim her türlü haberleşme aracı ile gerçekleştirilebilecektir. 

6c)       MEA İNOVASYON, taahhuk edecek hizmet bedeline ilişkin faturayı aylık olarak ilgili ayın son günü kesecektir. Üye İşyeri, kendisine tebliğ edilen faturayı -3- (üç)İşgünü içerisinde kendisine bildirilen İBAN numarasına yatırmakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde ödenmeyen faturalarla ilgili olarak aylık %2(yüzdeiki) vade farkı uygulanacak olup bu vade farkını Üye İşyerleri kabul, beyan ve taahhüt eder. İBAN numarası işbu Sözleşmenin en sonunda yazılı olarak Üye İşyerlerine bildirilmiş sayılacaktır.

6d)       Üye İşyerleri’nin işbu Mali Hükümleri geç yerine getirmesi yahut yerine getirmemesi durumunda MEA İNOVASYON, bildirim yaparak Üye İşyeri’nin TransferMe Vip üzerindeki sayfasını kaldırmaya ve derhal kapatmaya hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda, Üye İşyeri sayfasının kapatılmasından itibaren -15-(onbeş) gün içinde Mali Yükümlülüklerini yerine getirmezse MEA İNOVASYON derhal hüküm kuracak şekilde Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

7.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

7a)       İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Adliyesi Mahkemeleri ve Antalya İcra Müdürlükleri yetkilidir.

8.GİZLİLİK

8a)       Taraflar Sözleşme süresince ve Sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin Sözleşme’nin sonra ermesinden sonra hiçbir suretle edindikleri bilgileri, yazılı ve sözlü bilgi akışını doğrudan veya dolaylı şekilde kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü kişilere açıklamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8b)       Yukarıda belirlenen hükmün ihlali halinde, ihlal eden taraf, diğer tarafın bun nedenle uğrayacağı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. 

8c)       TransferMe Vip Platformlarının tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak TransferMe Vip tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile MEA İNOVASYON'un mülkiyetindedir.

8d)       MEA İNOVASYON, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan verileri anonimleştirerek raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

9.SÖZLEŞMENİN FESHİ 

9a)       Taraflar herhangi bir zamanda 30(otuzgün) öncesinden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla Sözleşme’yi feshetme hak ve yetkisine sahiptir.,

9b)       Taraflar, diğer tarafın işbu sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda Sözleşmeyi derhal feshetme hak ve yetkisine sahiptir.  Tarafların, Sözleşme’nin işbu madde uyarınca feshi halinde birbirlerinden uğradıkları zararı tazmin etme hakları saklıdır.

10. YÜRÜRLÜK

10a)     İşbu Sözleşme,  tarafların sözleşmeyi imzalamasından itibaren yürürlüğe girerek sözleşmenin ne surette olursa olsun feshine kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

11.İMZA

11a)     11 madde ve -2-(iki) nüsha olarak düzenlenmiş işbu sözleşme taraflarca aşağıda belirtilen tarihte imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.